Podanie o duplikat legitymacji studenckiej wzór umk
DECYZJE I ZAŚWIADCZENIA PODPISYWANE PRZEZ DZIEKANÓW WYMAGAJĄ CZASU NA ICH ROZPATRZENIE !. : +48 56 611 21 10 fax: +48 56 611 21 11 e-mail: [email protected] Studia na UMK - kierunki prowadzone w kampusie toruńskim; .. Wzory podań studenta do pobrania: Podanie do Dziekana; Podanie dla studentów I, II i III roku; Podanie dla studentów IV, V i VI roku; Podanie do koordynatora ERASMUSA + Podanie do Kierownika praktyk wakacyjnych .. Dane niezbędne do sporządzenia umowy o praktykę studencką (13 KB); Informacja o numerze konta, adresie zamieszkania (14 KB); Legitymacja (15 KB); Oświadczenie o rezygnacji ze studiów (12 KB); Podanie o okolicznościowy urlop .10.. WNIOSEK o zwrot nadpłaty.. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ul. Komandorska 118/120 53-345 Wrocław.. Wzór podania o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej.. Oświadczenie-o-zmianie systemu płatności .Czy osoby, które dysponują ważną legitymacją studencką UMK, a jednocześnie wniosły opłatę za wyrobienie legitymacji, mogą się starać o zwrot tej opłaty?. § 5Opis dokumentu: Podanie o wydanie duplikatu legitymacji studenckiej jest to podanie składane przez studenta, w celu wydania duplikatu legitymacji studenckiej.. Podanie do Dziekana o zmianę formy studiów (po zaliczonym pierwszym roku studiów)3.. KLIKNIJ TUTAJ by otworzyć (do wydruku) Klauzulę informacyjną..

Uzasadnienie**podanie o duplikat legitymacji studenckiej wzór umk.pdf.

+48 71 36 80 100 fax +48 71 36 72 778 e-mail: [email protected] NIP: PL 896-000-69-97Uprzejmie informujemy, że w systemie USOS dostępne są dla studentów następujące podania:1.. WZORY UMÓW.. Legitymację studencką odbiera się osobiście.. Podanie takie składa się zawsze w formie pisemnej do kierownika dziekanatu.Podanie o zmianę promotora pracy dyplomowej.. Wzór wniosku o rozłożenie płatności na raty / zwolnienie z opłaty.. Wydział Student Kandydat Nauka Student Wzory podań Wzory podań.. Podanie o przywrócenie terminu egzaminu 14.. W związku z pytaniami dotyczącymi ważności legitymacji informujemy, że legitymacje studenckie, doktoranckie i służbowe nauczyciela akademickiego są ważne do 29 listopada.o Załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej "Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia" ~tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 783) opłata za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej wynosi 9 zł.. Na podstawie Zarządzenia nr 75 Rektora UMK z dnia 18 września 2007 r. w sprawie wydawania i wymiany legitymacji studenckich proszę o wydanie: elektronicznej legitymacji studenckiej / duplikatu legitymacji / wymianę legitymacji w związku z utratą jej ważności*..

Podanie o wydanie duplikatu legitymacji studenckiej2.

Lublin, dn. Title: Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji studenckiej Author: alabiga Last modified by: sokole Created Date .Wniosek o rejestrację wyrejestrowanie przedmiotu w USOS (18 KB) WNIOSEK o udzielenie urlopu studenckiego (21 KB) Wniosek o Indywidualną Organizację Studiów (22 KB) Wniosek o Indywidualny Plan Studiów (19 KB) Podanie o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej.. Wzór podania o IPS / IOS.. Podanie o zmianę promotora 12.. Oświadczenie o rezygnacji ze studiów .. Zarządzenie nr 21 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 26.10.2020 r. w sprawie: .Title: Podanie o wydanie duplikatu dokumentu Author: Maciej Szymczak Last modified by: ue Created Date: 1/10/2007 5:51:00 PM Company: Wydział Gospodarki Międzynarodowej AE w PoznaniuUMK USOS poczta Moodle English USOS poczta Moodle English ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń.. Należność proszę wpłacać na konto, nr rachunku: 67 1030 1508 0000 0005 5108 9037Wniosek o duplikat legitymacji studenckiej.. Podanie o zaliczenie komisyjne 15.. 278 wizyty 1 komentarz 0 punktów Ostatnie od Dr Sławomir Zelek .Wzór podania o przyznanie miejsca w domu studenckim (63 KB) IOS - procedura postępowania (261 KB) Zasady odbywania studiów w ramach Programu Erasmus+ (120 KB)Collegium Medicum im..

Podanie o okolicznościowy ...Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji studenckiej.

doc. .. za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej - 22 zł .. Bank PKO S.A. II O/Łódź 42 124030281111001029435358.. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytet Mikolaja Kopernika w ToruniuKLIKNIJ TUTAJ by otworzyć wzór (do wydruku) Wniosku o udzielenie pożyczki Powyższy dokument jest aktualnie obowiązującym wzorem Wniosku o udzielenie pożyczki w PKZP.. Podanie o przywrócenie terminu do złożenia podania 13.. Podanie o egzamin komisyjny 16.Dokumenty do pobrania, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.Kontakt.. UMK USOS poczta Moodle English ul. Batorego 39L, 87-100 Toruń tel.. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.Komunikat Kanclerza UMK dla mieszkańców domów studenckich.. !Podania, Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.. Aby odebrać dokumenty z akt osobowych studenta, należy zwrócić legitymację studencką.. Podanie o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej .. Oryginał legitymacji szkolnej uległInformacja w sprawie ważności legitymacji studenckich, legitymacji doktoranta i legitymacji służbowych nauczyciela akademickiego.. Powyższy dokument jest aktualnie obowiązującą klauzulą informacyjną.Podanie o wydanie legitymacji szkolnej Zwracam się z uprzejmą prośbą o wydanie nowej legitymacji szkolnej.Duplikat indeksu Duplikat karty egzaminacyjnej Duplikat legitymacji studenckiej Odwołanie od skreślenia Podanie o wystawienie faktury Powtórzenie semestrupodanie_ptd_wzor.pdf: Przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej (drukować dwustronnie) podanie_prinz_wzor_.pdf: Przedłużenie terminu złożenia projektu inżynierskiego (drukować dwustronnie) podanie_kurs_powt.doc: Podanie o kurs powtórkowy - trzecia i wyższa realizacjaWzór podania o wydanie duplikatu legitymacji studenckiej..

W podaniu należy dokładnie uzasadnić powód prośby o wydanie duplikatu legitymacji.

Wzór podania o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej stanowi załącznik nr 1 do procedury.Podanie o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej Zwracam się z uprzejmą prośbą o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej.. Pytania i wątpliwości związane opłatami rekrutacyjnymi i przekazywaniem zdjęć do Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS) .. a podanie o legitymację.. Wzór podania o wznowienie studiów.. Podanie do Dziekana o zmianę kierunku studiów (po zaliczonym .> Wzory druków; Wzory druków.. Podanie należy złożyć do 20 września każdego roku.. Studenci, o których mowa w § 2 ust.. Jeżeli kandydat posiada legitymację studencką wydaną po 1 października 2019 r. i wniósł opłatę za legitymację - może starać się o zwrot tej opłaty.W przypadku utraty oryginału legitymacji szkolnej uczeń może wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym podaniem o wydanie duplikatu legitymacji, w którym należy podać przyczynę ubiegania się o duplikat.. 277 wizyty 1 komentarz 0 punktów Ostatnie od Dr Sławomir Zelek .o Załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 .miejscowość data …………………………………………………….…….……….……….….… imię i nazwiskoLegitymację studencką (duplikat legitymacji studenckiej) wydaje się na wniosek studenta lub osoby przyjętej na studia.. Wzór podania o urlop..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt