Wzór oświadczenia lustracyjnego
Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego Złożenie oświadczenia lustracyjnego powoduje wygaśnięcie obowiązku jego powtórnego złożenia w przypadku późniejszego kandydowania lub wykonywania funkcji publicznej, z którą związany jest obowiązek złożenia oświadczenia.1.. Wzór oświadczenia lustracyjnego (239 KB) Wzór informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego .Wzór oświadczenia można pobrać na stronie Instytutu Pamięci Narodowej w zakładce Lustracja.. Jak wypełnić dokumenty?. Obowiązek złożenia oświadczenia, dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r., zwanego dalej "oświadczeniem lustracyjnym", mają osoby, o których mowa w art. 4 pojęcie osób pełniących funkcje publiczne, urodzone przed dniem 1 sierpnia 1972 r.Sejm przyjął w piątek nowelizację ustawy, wprowadzającej nowy wzór oświadczenia lustracyjnego w miejsce dotychczasowego, uchylonego przez Trybunał Konstytucyjny.. Terminy składania oświadczeń lustracyjnych Oświadczenie lustracyjne składa się w chwili wyrażenia zgody na kandydowanie lub zgody na objęcie lub wykonywanie funkcji.OŚWIADCZENIE LUSTRACYJNE.. Wzory obu formularzy umieszczono poniżej, w informacjach dodatkowych.. (utracił moc).. Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach..

System informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego.

(utracił moc).. .Title: WZÓR OŚWIADCZENIA LUSTRACYJNEGO Author: Kadry_3 Last modified by: Kadry_3 Created Date: 11/29/2007 2:34:00 PM Company: Akademia Ekonomicznainformuję, że oświadczenie lustracyjne, o którym mowa w art. 7 ust.. Całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli.. Instytut Pamięci Narodowej.. Formularze do pobrania: Formularz nr 1 - Oświadczenia lustracyjneoświadczenie lustracyjne WZÓR; informacja o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego - WZÓR Biuro Lustracyjne Instytutu Pamięci Narodowej uruchomiło nową aplikację o nazwie „System informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego".. Za przyjęciem ustawy głosowało 338 posłów, przeciw było 7, a 41 wstrzymało się od głosu.Wzór oświadczenia lustracyjnego stanowi załącznik nr 1a do ustawy, z zastrzeżeniem art. 11 złożenie oświadczenia lustracyjnego w związku z pełnieniem funkcji publicznej w niektórych służbach, ust.5..

Wzór informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, o której mowa w art. 7 ust.

z o.o. Other titles: WZÓR OŚWIADCZENIA LUSTRACYJNEGOPrzykład poprawnie wypełnionego oświadczenia lustracyjnego przez kandydata na dyrektora szkoły publicznej, który nie pracowa­ł, nie pełnił służby ani nie był współpracownikiem w rozumieniu art. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944—1990 oraz treści tych dokumentów (tj. Dz. U. z 2007 r.Formularz informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego.. Data ostatniej aktualizacji: 21.01.2021 16:40.. Instytut Pamięci Narodowej Oświadczenie lustracyjne (wzór w formacie pdf) - Oświadczenia - .. 2) 4.Oświadczenie lustracyjne - wzór (21.3 KB) Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego - wzór (20.0 KB) Dane teleadresowe ul. Marymoncka 34 00-968 Warszawa 45 NIP 525 001 18 75, REGON 000 327 830 Centrala +48 22 834 04 31 Przydatne linki; Mapa strony; Praca w AWF .- formularz nr 8 - Oświadczenie lustracyjne lub formularz nr 9 - Informacja o złożeniu Oświadczenia lustracyjnego Uwaga: - Kandydat, który odpowiednio nie pracował, nie pełnił służby ani nie był współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r.Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie ul. Słowackiego 18, 35-060 Rzeszów tel..

ustawy organem właściwym do przedłożenia oświadczenia lustracyjnego jest właściwy kurator oświaty.

syn/córka .. (imię i nazwisko, nazwisko rodowe, (imię ojca) inne nazwiska używane w latach 1944-1990)Opis dokumentu: Oświadczenie lustracyjne to zgodnie z art. 7 ust.. (utracił moc).. 3a, stanowi załącznik nr 2a do ustawy.. Nowela zakłada też składanie ponownych oświadczeń według nowego wzoru przez osoby podlegające lustracji.. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów .Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego (wzór w formacie pdf) Oświadczenie lustracyjne (wzór w formacie pdf) Mapa serwisu.. Aktualności; Dla mediów; O IPN; Publikacje; Edukacja; Nauka; Archiwa; Śledztwa; Lustracja; Kontakty; Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie Pl. Krasińskich 2/4/6 00-207 WarszawaWzór oświadczenia lustracyjnego stanowi załącznik nr 1a do ustawy, z zastrzeżeniem art. 11 ust.. Część A. : 17 86 06 012, fax 17 860 60 39, e-mail: [email protected] Instytut Pamięci Narodowej„Oświadczenie lustracyjne" lub „informacja" o jego złożeniu - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do ustawy - powinna być przekazana przez kandydata osobiście do Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie - Kancelarii Kuratorium Oświaty w Rzeszowie (pok.. 113a), bądź za pośrednictwem poczty (list polecony).. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, to obowiązek złożenia oświadczenia, przez osoby urodzone przed dniem 1 sierpnia, dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub .Title: WZÓR OŚWIADCZENIA LUSTRACYJNEGO Author: Kadry_3 Last modified by: Ewa Orzechowska Created Date: 2/27/2020 1:23:00 PM Company: Akademia EkonomicznaInstytut Pamięci Narodowej Oświadczenie lustracyjne (wzór w formacie pdf) - Oświadczenia - ..

Wybierz oddział: zmiana wartości spowoduje automatyczne przkierowanie na stronę oddziałuWzór oświadczenia lustracyjnego stanowi załącznik nr 1a do ustawy.

Wybierz oddziałZałącznik nr 2 „Załącznik nr 2a do ustawy z dnia 18 października 2006 r." WZÓR INFORMACJI O ZŁOŻENIU OŚWIADCZENIA LUSTRACYJNEGOCzytaj więcej o: Wzór oświadczenia lustracyjnego; 2 października 2019.. 800 080 222 - rusza całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i pedagogów.WZÓR OŚWIADCZENIA LUSTRACYJNEGO Author: Adam_Beska Last modified by: Agnieszka Jasińska-Cyptor Created Date: 4/27/2016 6:04:00 AM Company: PWP Sp.. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.Zgodnie z art. 8 pkt 42 ww.. Oświadczenie lustracyjne należy przesłać pocztą lub złożyć osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „oświadczenie lustracyjne"..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt