Ile się czeka na duplikat świadectwa ukończenia szkoły
Opłatę należy wnieść przelewem na rachunek bankowy w Narodowym Banku Polskim numer: 22 1010 1049 1004 0722 3100 0000 Odbiorca: Kuratorium Oświaty w Białymstoku ul. Rynek Kościuszki 9 15-950 Białystok Tytułem: opłata za duplikat świadectwa2.. Jeżeli szkoła posiada dokumentację przebiegu nauczania, a brak jest druku świadectwa według wzoru obowiązującego w dniu wydania oryginału, duplikat wydaje się na przygotowanym przez szkołę formularzu zgodnym z treścią oryginału świadectwa.. dokumentów, należy wypełnić jeden z następujących wniosków: .. Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie dokonania opłaty w wysokości 26,00 zł (za każdy dokument) na konto Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej nr 80 1010 1010 0109 0822 3100 0000.pisemny wniosek do dyrektora szkoły o wydanie duplikatu świadectwa z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat oraz określeniem roku ukończenia szkoły / klasy, potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej za wydanie duplikatu świadectwa w wysokości 26,00zł, termin wydania duplikatu świadectwa do 14 dni.W tym przypadku wydaje się świadectwo ukończenia szkoły lub dyplom na nowe imię (imiona) lub nazwisko, a jeżeli jego wydanie nie jest możliwe - duplikat świadectwa ukończenia szkoły lub dyplomu, po przedstawieniu orzeczenia sądowego i za zwrotem świadectwa ukończenia szkoły lub dyplomu wydanego na poprzednie imię (imiona) lub .Absolwentom szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, którzy w danym roku szkolnym otrzymali świadectwo ukończenia tej szkoły oraz świadectwo potwierdzające ostatnią kwalifikację wyodrębnioną w zawodzie, w którym kształci ta szkoła, dyplom, o którym mowa w ust..

Termin wykonania duplikatu świadectwa - do 14 dni.

Do wniosku należy dołączyć dowód dokonanej wpłaty.. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki).Zwracam się z prośbą o wydanie duplikatu świadectwa ukończenia szkoły / świadectwa szkolnego .. Do Wniosku załączam dowód wniesienia opłaty za wydanie duplikatu świadectwa.. Duplikaty świadectw ukończenia szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego na .Duplikat kosztuje 26 zł Trzeba napisać podanie do dyrektora szkoły o wydanie duplikatu i czekać ok 2 tyg.. Przy składaniu wniosku o wydanie duplikatu świadectwa należy legitymować się dowodem osobistym.. Jędrzeja Śniadeckiego w Szczytnie na konto nr 85 8838 0005 2001 0000 1283 0001 (na blankiecie przekazu powinien być dopisek: „za wydanie duplikatu świadectwa ukończenia szkoły" oraz imię, nazwisko, klasa, typ i rok ukończenia szkoły.świadectwa ukończenia szkoły podstawowej na podstawie egzaminów eksternistycznych świadectwa ukończenia gimnazjum na podstawie egzaminów eksternistycznych .. Załącznik nr 2 do pobrania w sekretariacie lub na stronie internetowej.. Małego Powstańca w Ząbkach ul. Kościelna 2 05-091 Ząbki Zwracam się z prośbą o wydanie duplikatu świadectwa ..

2. duplikat świadectwa 26, 00 zł.

(nazwa szkoły)z ustawą o opłacie skarbowej) na rachunek bankowy Zespołu Szkół nr 2 im.. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) - sesyjne i stałe.. 2.Do podania o wydanie duplikatu świadectwa należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty za wydanie duplikatu.. Sekretarka przy wypełnianiu wniosku w szkole poinformowała mnie że posiadanie dwóch oryginałów świadectwa .Opłata za wydanie duplikatu świadectwa wynosi 26 zł od jednego dokumentu.. Nasi uczniowie dotąd płacili w kasie Urzędu Miejskiego, teraz słyszę, że powinno być ujęte w każdej szkole jako dochód i u nas powinni wpłacać, czy ten dochód to paragraf 0690?utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.. Co zrobić w przypadku, gdy szkoła nie ma dostępu do wersji elektronicznej świa Brak wzoru świadectwa do duplikatu - jak postąpić - Portal OświatowyZa duplikat świadectwa pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu, tj. 26,00 zł.. W przypadku odnalezienia utraconego oryginału zobowiązuję sięZobacz 1 odpowiedź na pytanie: Ile czeka się na wydanie duplikatu świadectwa maturalnego w OKE Kraków (lub innym okręgu, jeśli ktoś miał taką sytuację)?Kielce, 17.08.2001 r Agnieszka Jaworska ul. Jasna 51m.. 5.Witam.zgubiłem świadectwo ukończenia szkoły średniej:( a teraz jest mi bardzo potrzebne..

Czy jest możliwość że dostane duplikat ?

Jeżeli szkoła posiada dokumentację przebiegu nauczania, a brak jest wzoru świadectwa lub dyplomu obowiązującego w danym okresie, duplikat wystawia się na przygotowanym przez szkołę formularzu zgodnym z treścią oryginału świadectwa lub dyplomu, napisanym pismem maszynowym.. Za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu, tj. 26,00 zł.. Uzasadniając prośbę, wyjaśniam, że świadectwo utraciłam w wyniku kradzieży moich dokumentów.To oczywiste ,że szkoła oddaje oryginał świadectwa ukończenia poprzedniej i na pewno jest u Ciebie ,nie wiem w ogóle jak można zgubić oryginał świadectwa, poszukaj ,pewnie gdzieś masz, jeśli nie, to zwróć się ,tak jak pisałam do tego liceum ,które wydało to świadectwo ,po duplikat.Do wniosku załączam dowód opłaty za wydanie duplikatu świadectwa 26 zł wniesionej do Urzędu Dzielnicy Mokotów ul. Rakowiecka 25/ 27 na konto 18 1030 1508 0000 0005 5090 6007 (budżet dochody) Duplikat dokumentu odbiorę osobiście /odbierze osoba upoważniona na piśmie/ proszę przesłać na wskazany we wniosku adres.1 zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000) Opłatę wnosi się przy składaniu wniosku na rachunek bankowy: Kuratorium Oświaty w Łodzi NBP O/Okręgowy w ŁodziOPŁATY ZA DUPLIKATY LEGITYMACJI I ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA SZKOŁY Wydanie duplikatu świadectwa lub legitymacji szkolnej związane jest z uiszczeniem opłaty skarbowej w wysokości: 1. duplikat legitymacji szkolnej 9,00 zł..

Za każdy duplikat świadectwa należy dokonać wpłaty w wysokości 26 zł.

Aby otrzymać duplikat ww.. (048) 334-44-44 Szanowny Pan mgr Jan Kowalski dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kielcach Zwracam się z uprzejmą prośbą o wydanie mi duplikatu świadectwa ukończenia drugiej klasy gimnazjum.. Opłatę skarbową należy wpłacać bezpośrednio na rachunek bankowy: Szkoły .opłata za duplikat świadectw, legitymacji jako dochód - napisał w Rachunkowość budżetowa: Dzień dobry mam pytanie, jak jest z opłatą za wystawianie duplikatów świadectw, czy legitymacji w szkołach?. W przypadku utraty oryginału świadectwa uczeń lub absolwent może wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym podaniem o wydanie duplikatu świadectwa, w którym należy podać przyczyny ubiegania się o duplikat oraz określić: - rodzaj świadectwa (ukończenia szkoły/klasy), - rok ukończenia szkoły/klasy.ubiegania się o duplikat oraz określić: - rodzaj świadectwa ukończenia szkoły/klasy, - rok ukończenia szkoły/klasy, Wzór podania o wydanie duplikatu świadectwa stanowi załącznik nr 1 do procedury.. 1, wydaje się na podstawie, przekazanego przez dyrektora tej .Duplikat świadectwa ukończenia szkoły wydaje się na poddruku duplikatu.. Witam Jakiś czas temu ze względu na to że potrzebowałem świadectwa ukończenia szkoły średniej a nie mogłem go znaleźć poszedłem wyrobić duplikat.. Dzięki za info…a świadectwo potrzebuje na już 😦Duplikat Świadectwa Ukończenia Szkoły .. Z tego co pamiętam a studia niezbędne jest świadectwo dojrzałości a obecnie zaświadczenie o egzaminie maturalnym /nowa matura/ a nie św. ukończenia szkoły.. Do wniosku należy dołączyć dowód opłaty skarbowej.. 3.Na duplikacie nie umieszcza się fotografii.. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy: PKO BP S.A.świadectwa z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat oraz określeniem: - rodzaju świadectwa (ukończenia szkoły / klasy), - roku ukończenia szkoły / klasy.. Duplikat odbiorę osobiście / odbierze osoba upoważniona na piśmie / proszę przesłać na wskazany .. UWAGA: Opłata za wydanie duplikatu świadectwa .W przypadku utraty oryginału świadectwa rodzice ucznia lub pełnoletni absolwent może wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem (załącznik nr 3) o wydanie duplikatu świadectwa z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat oraz określeniem: rodzaju świadectwa (ukończenia szkoły / klasy), roku ukończenia szkoły / klasy.Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 im.. Jeżeli chodzi o nową maturę to trzeba się zgłosić do OKE..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt