Podanie o przepisanie oceny wzór uw
Podanie o ponowne powtarzanie przedmiotu.. Wita Stwosza 51 tel.. Podanie o przywrócenie terminu.. Kserokopia karty okresowych osiągnięć (z oceną/ocenami do przepisania) Author: user Created Date: 10/24/2013 2:03:57 PM .Wzory podań .. Inne dokumenty (jeżeli kierunek był na innym wydziale niż WPAE UWr - dla studentów WPAE UWr wyłącznie podanie ): zaświadczenie z odpowiedniego dziekanatu o uzyskanej ocenie + sylabus.Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby.. przeniesienia z innej uczelni/wydziału UŁ Wzór 4 - podanie dot.. Podanie o zgodę na wyjazd w ramach programu ERASMUS.. Podanie o zmianę seminarium podanie_o_zmiane .016. dopisania do grupy seminaryjnejWydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego.. Zostałem(am) poinformowany(a), że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania.. Podanie o powtarzanie roku.. Aktualności Kontakt Ankieta Facebook Oświadczenie o dostępności; Kierunki.Wnioski dotyczące przeniesienia oceny wraz z opinią Przewodniczącego Rady Programowej Kierunku, składać można w terminach do dnia 30 listopada w semestrze zimowym i 30 marca w semestrze letnim.. MSZ Puławy Medyczne.. Podania kierowane do Prodziekana ds. dydaktycznych.. Wniosek o nadzwyczajne powtarzanie rokuna Uczelni lub przez Internet …tylko WSZIP Nasze studia na Uczelni i nasze zajęcia przez Internet są zaprojektowane tak, aby pasowały do Twojego życia!1..

Podanie o przepisanie ocen .

Uwaga: w związku z wejściem w życie Zarządzenia 29/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, podania proszę przesyłać pocztą elektroniczną (skan) na adres Dziekanatu.Podania złożone przez USOS nie będą uwzględniane.. Podanie o przyznanie IOS.. Podanie o przepisanie oceny - wersja doc ( MS WORD) Podanie o przepisanie oceny - wersja PDF .. Wniosek o powtarzanie roku.. Wniosek o wydanie LEGITYMACJI-INSTRUKTORA-TRENERA 2020.doc: Download : 018. [email protected] zmiany kierunku studiów w ramach Wydziału Zarządzania; Wzór 5 - podanie dot.. Podanie o przepisanie oceny .. Kserokopia indeksu (z oceną/ocenami do przepisania) 2.. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa tel.+48 22 552 03 24, 22 552 26 04 (sekretariat)Dokumenty, regulaminy, ważne informacje Kalendarz akademicki Regulaminy, zasady studiowania, inne ważne dokumenty Zasady pisania prac dyplomowych i dokumenty wymagane do złożenia pracy dyplomowej Wymagania dotyczące praktyk pedagogicznych Wzory podań Podanie o wznowienie studiówPodanie o uznanie oceny z Erasmus+.. Nazwa przedmiotu Ocena końcowa Nazwisko i imię prowadzącego Zgoda prowadzącego*o przepisanie oceny z języka obcego: o przepisanie oceny z języka obcego: 6: o przeniesienie osiągnięć (wniosek składany do Prodziekan ds. Kształcenia niezależnie od trybu studiów) 7: o wpisanie na przedmiot do wyboru: o wpisanie na przedmiot do wyboru: 8: o zezwolenie na przystąpienie do egzaminu po zakończeniu sesji egzaminacyjnejPodanie o akademikPodanie o dodatkową praktykęPodanie o IOSPodanie o warunkowe powtarzanie przedmiotuPodanie o powtórne powtarzanie przedmiotuWZORY PODAŃ / APPLICATIONS..

podanie_o_przepisanie_ocen .

Podanie o warunkowe powtarzanie przedmiotu.. .PODANIE o przepisanie oceny: 17.83 KB: PODANIE o urlop dziekański: 35 KB: POROZUMIENIE MOST: 161 KB: PRZEDŁUŻENIE terminu złożenia pracy dyplomowej i magisterskiej: 31.5 KB: Przesunięcie punktów ECTS: 13.91 KB: UPOWAŻNIENIE do odbioru dyplomu: 11.49 KB: Wniosek - dług punktowy: 28.09 KB: WNIOSEK do działu kształcenia o zmianę .Zwracam się z prośbą o przepisanie ocen z niżej wymienionych przedmiotów: Lp.. Wniosek o wpis warunkowy na podstawie 50 pkt ECTS.. Podanie o przeniesienie do innej grupy 2020.doc: Download : 019. podanie_o_powtarzanie_przedmiotu .. wniosek o zmianę terminu zdawania egzaminu [pobierz plik]; wniosek o warunkowe dopuszczenie do sesji egzaminacyjnej [pobierz plik] RTF; wniosek o zgodę na zdawanie egzaminu komisyjnego [pobierz plik]; wniosek o zaliczenie komisyjne [pobierz plik]; wniosek o warunkowe podjęcie studiów [pobierz plik] wniosek o zgodę na powtarzanie roku [pobierz plik]Drukuj; Następny artykuł Załącznik Nr 2 - ocena cząstkowa pracy dyrektora szkoły/placówki po 1.09.2019 r. Poprzedni artykuł Spotkanie informacyjne dotyczące Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych w Programach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (w tym projekt Ponadnarodowa Mobilność Uczniów, finansowany ze środków PO WER)Wzór 1 - podanie o Indywidualny Plan Studiów i Program Kształcenia; Wzór 2 - podanie o Indywidualną Organizację Studiów; Wzór 3 - podanie dot..

podanie_o_przywrocenie_terminu .

Podanie o przedłużanie sesji.. Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Warszawski.podanie do prodziekana ogÓlny wzÓr; podanie o reaktywacjĘ; podanie o indywidualny tok studiÓw; podanie o indywidualnĄ organizacjĘ studiÓw; podanie o studiowanie na drugim kierunku; podanie o studiowanie o przepisanie oceny; podanie o powtarzanie przedmiotu; podanie o zmianĘ przedmiotu do wyboru; podanie o przeprowadzenie procedury .podanie- Prawo- studia niestacjonarne.doc: podanie- Prawo- studia stacjonarne.doc: Powtarzanie modułu.rtf: .. Reaktywacja na studia.doc: Urlop dziekański.doc: Urlop wychowawczy.doc: Urlop zdrowotny.doc: Zaświadczenie o ukończeniu studiów.doc: Zgoda na uznanie ocen zdobytych na innej uczelni.doc: Zmiana grupy ćwiczeniowej.doc: Ta strona .Wzory wniosków.. Podanie o IOS.. (podpis studenta) W przypadku realizacji przedmiotu na innej uczelni niż PPUZ w Nowym Targu wymagana jest kserokopia karty osiągnięćPodanie o przepisanie oceny wzór.. Rezygnacja ze studiów.Prośba o wyrażenie zgody na przepisanie ocen Szanowny Panie Dziekanie, zwracam się z uprzejmą prośbą o przepisanie oceny/zaliczenia z następujących .. Do podania załączam ksero pierwszej strony indeksu oraz stron zawierających .Podanie - wzór jest dostępny na stronie wydziałowej (kliknij w tekst, a przeniesiesz się do pliku z podaniem)..

podanie_o_ios .

Dziekan wydaje decyzję dotyczącą przeniesienia ocen w terminie 14 dni od daty złożenia w pełni udokumentowanego wniosku.Podania dotyczące warunkowego wpisu albo powtarzanie roku w związku z COVID-19 (w oparciu o 43 artykuł Regulaminu studiów), zgodnie z przyjętą przez władze Wydziału linią interpretacyjną, dotyczą sytuacji, kiedy zajęcia zdalne nie zostały w ogóle przeprowadzone i dlatego nie było możliwości zaliczenia kursu.. +48 523 30 14Prosimy o zapoznawanie się z procedurami bezpieczeństwa w zakładce "COVID-19" oraz informacjami w zakładce "informacje dla słuchaczy" Do pobrania.. Wzór harmonogramu IOS.. Podanie o zmianę formy studiów 2020.doc: Download : 017.. Podanie o wznowienie studiów .. podanie o egzamin komisyjny - w ciągu 7 dni od daty egzaminu lub (w przypadku przedmiotów kończących się zaliczeniem na ocenę) w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników zaliczeń; podanie o powtarzanie etapu studiów - nie później niż 7 dni po zakończeniu sesji poprawkowej;Instytut Kultury Polskiej ul.. Wnioski składacie Państwo OSOBIŚCIE w Dziekanacie: Podanie o przeniesienie osiągnięć (uznanie oceny) Wytyczne do przeniesienia osiągnięć; Oświadczenie o utracie legitymacji studenckiej; Podanie o zwrot nadpłaty; wzór rezygnacji ze studiów; odwołanie od decyzji DziekanaWniosek o przepisanie oceny z przedmiotu.. Przed złożeniem podania - ważne informacje.. Wzór harmonogramu IOS.. Podanie o przeniesienie do innej grupy lektorat 2020.doc: Download : 021 .wzór podania o zgodę na egzamin komisyjny.doc [ ] 25 kB: wzór podania o przywrócenie na listę studentów (anulowanie skreślenia).doc [ ] 22 kB: wzór podania o reaktywację w prawach studenta i powtarzanie semestru lub roku.doc [ ] 27 kB: wzór podania o urlop długoterminowy lub o wpis na semestr po urlopie długoterminowym.doc [ ] 24 kB .Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania.. Wniosek o zwolnienie z opłat za usługi edukacyjne / rozłożenie płatności na raty.. Author: Kasia Last modified by: Agnieszka Kołodziejska Created Date: 4/24/2014 1:10:00 PMPodanie o przepisanie oceny - Formularz dotyczy ocen przepisywanych spoza SGH WORD, PDF.. Adres: 80-308 Gdańsk.. 8 stycznia 2021 14:23 Wzory..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt