Przykładowe podanie o duplikat legitymacji
Podanie o wydanie duplikatu dokumentu Author: Maciej Szymczak Last modified by: ue Created Date: 1/10/2007 5:51:00 PM Company: Wydział Gospodarki Międzynarodowej AE w Poznaniu Other titles: Podanie o wydanie duplikatu dokumentu .o Załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej "Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia" ~tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 783) opłata za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej wynosi 9 zł.. Przejdź do treści .. Partyzantów 19, 21 - 050 Piaski Numer rachunku: 10 8689 0007 0008 7085 2000 0120 z dopiskiem : opłata za duplikat legitymacji szkolnejPODANIE O WYSTAWIENIE DUPLIKATU LEGITYMACJI STUDENCKIEJ Author: aaa Last modified by: [email protected] Created Date: 6/22/2008 10:12:00 AM Company: aaaa Other titles: PODANIE O WYSTAWIENIE DUPLIKATU LEGITYMACJI STUDENCKIEJ PODANIE O WYSTAWIENIE DUPLIKATU LEGITYMACJI STUDENCKIEJJak napisac podanie o duplikat legitymacji /?. Aktualne zdjęcie Adnotacje szkoły: Potwierdzam odbiór duplikatuSłupsk, dnia……………….. w sprawie świadectw, dyplomów pa ństwowych i innych druków szkolnych (Dz.U.. I. J. Paderewskiego w Ciężkowicach.. Zgodnie z misją, Redakcja serwisu dokłada wszelkich starań, aby dostarczać rzetelne .. Podobne pytania.. Wzór podania o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej stanowi załącznik nr 1 do procedury.Ponieważ od 1 września br. obowiązuje nowy wzór legitymacji, to duplikat legitymacji może być wystawiony wyłącznie do legitymacji wystawionej od 1 września br. Za wydanie takiego duplikatu powiatowy zespół pobiera opłatę w kwocie 15 zł..

Author:Jak napisac podanie o duplikat legitymacji /?

poleca 67 % .. podania jak napisać podanie duplikat świadectwa podanie do dyrektora szkoły Podanie o wydanie duplikatu świadectwa wzór podania o duplikat świadectwa.. Nr 97, poz. 624) za wydanie .PODANIE o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej Zwracam się z prośbą o wydanie duplikatu legitymacji w związku z: niepotrzebne skreślić zagubieniem zniszczeniem zmianą adresu zamieszkania .. 2008-06-14 13:59:11; jak napisać .Podanie o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej Author: Jadzia Last modified by: user Created Date: 2/8/2017 8:39:00 AM Company: Zespół Szkół nr 5 Other titles: Podanie o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej Podanie o wydanie duplikatu legitymacji szkolnejBank Spółdzielczy w Wolbromiu, o/Pilica nr konta: 16 8450 0005 0040 0409 8850 0001 z dopiskiem : opłata za duplikat legitymacji szkolnej Zgodnie z § 26 pkt 3 Rozporz ądzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010r.. Podanie napisac własnoręcznie czy wydrukowac ?. 0 ocen | na tak 0%.. 0 0 Odpowiedz.. Duplikat legitymacji szkolnej wystawia się po uiszczeniu opłaty określonej przepisamiO WYDANIE LEGITYMACJI EMERYTA-RENCISTY Instrukcja wypełniania Wypełnij ten wniosek jeśli: - Twoja legitymacja emeryta-rencisty zniszczyła się lub uszkodziła, - utraciłeś legitymację emeryta-rencisty, - zmieniły się Twoje dane osobowe (imię, nazwisko, PESEL) i chcesz abyśmy wydali Ci nową legitymację..

Podanie o wydanie duplikatu legitymacji / indeksu* ...

Opłatę wnosi się na rachunek bankowy: PKO BP S.A.W przypadku utraty oryginału legitymacji szkolnej uczeń może wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym podaniem o wydanie duplikatu legitymacji, w którym należy podać przyczynę ubiegania się o duplikat.. Treść została zweryfikowana i sprawdzona.. W podaniu należy dokładnie uzasadnić powód prośby o wydanie duplikatu legitymacji.. 2009-06-07 11:28:01 Jak napisać podanie o wyrobienie legitymacji szkolnej?. Przy składaniu wniosku o wydanie duplikatu świadectwa należy legitymować się dowodem osobistym.. Legitymacje zawierające błędy lub omyłki podlegają wymianie.. /adres zamieszkania/Podanie o wydanie legitymacji szkolnej Zwracam się z uprzejmą prośbą o wydanie nowej legitymacji szkolnej.PODANIE O WYDANIE DUPLIKATU LEGITYMACJI .. UWAGA!. W przypadku utraty legitymacji szkolnej uczeń, na swój wniosek lub wniosek rodzica otrzymuje duplikat legitymacji.. 2012-04-17 18:53:38; Zgubiłam kartę rowerową i duplikat legitymacji Co robić ?. Ważne!PODANIE Prosz ę o wystawienie duplikatu legitymacji studenckiej (indeksu) / wymian ę legitymacji studenckiej (indeksu) *..

Dowód wniesienia opłaty za duplikat - 9 zł.

Za każdy duplikat świadectwa należy dokonać wpłaty w wysokości 26 zł.. 1 strona wyników dla zapytania zus dla emerytów duplikat legitymacji .W legitymacjach szkolnych nie dokonuje się skreśleń i poprawek.. 2013-05-28 18:13:13dowód wpłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej w wysokości 9,00 zł Wpłatę należy dokonać na konto: Zespół Szkół w Piaskach ul.. Należność proszę wpłacać na konto, nr rachunku: 67 1030 1508 0000 0005 5108 9037Podanie o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej Zwracam się z uprzejmą prośbą o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej.. Podanie o wydanie duplikatu legitymacji lub indeksu Author: Administrator Created Date: 2/2/2010 9:57:10 AM .Podanie o wydanie duplikatu świadectwa.. Oświadczam jednocześnie, iż legitymacji szkolnej nie posiadam.Podanie o możliwość odbywania studiów w ramach Indywidualnej Organizacji StudiówZasady wydawania duplikatów legitymacji szkolnej: 1. dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat (załącznik nr 1).Plik podanie o duplikat legitymacji.doc na koncie użytkownika pedagogikauksw • folder podania • Data dodania: 11 mar 2009W celu wydruku podania należy w zakładce DLA WSZYSTKICH wybrać z menu bocznego opcję ZDJĘCIE DO LEGITYMACJI..

2013-08-27 22:11:39; Jak napisac podanie do gim.

Koszt wydania duplikatu legitymacji wynosi 9,00 zł (zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej).. /imię i nazwisko/ ……………………………….. W nowym oknie wyświetli się aktualne zdjęcie i preferencje widoczności zalogowanej osoby.. MENU MENUPodanie o duplikat 3 listopada 2017 17 września 2018 sekretariat ZSGnr2 Procedura wydawania duplikatów legitymacji szkolnej, duplikatów świadectwa szkolnegoWniosek o wystawienie duplikatu składa i duplikat odbiera osoba, na którą dokument jest wystawiony.. Podanie takie składa się zawsze w formie pisemnej do kierownika dziekanatu.Proszę o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej.. Jeżeli zatem strona występuje o wydanie duplikatu legitymacji wystawionej do 31 sierpnia br .Opis dokumentu: Podanie o wydanie duplikatu legitymacji studenckiej jest to podanie składane przez studenta, w celu wydania duplikatu legitymacji studenckiej..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt