Jak umotywować wniosek o indywidualny rozkład czasu pracy
Rozkład czasu pracy może przewidywać różne godziny rozpoczynania pracy w dniach, które zgodnie z tym rozkładem są dla pracowników dniami pracy (art. 140 1 § 1).Zgodnie z art. 142 Kodeksu pracy pracodawca na pisemny wniosek pracownika może ustalić indywidualny rozkład czasu pracy w ramach systemu czasu pracy, którym dany pracownik jest objęty.. Warto zawrzeć w nim wszystkie argumenty przemawiające za wyższą pensją, jak: staż pracy, osiągnięcia, umiejętności, wkład w rozwój firmy.. Ustala się go na pisemny wniosek pracownika w ramach systemu czasu pracy, którym pracownik jest objęty.Jak potwierdza art. 142 Kodeksu pracy, w odpowiedzi na taki dokument pracodawca może ustalić indywidualny rozkład czasu pracy pracownika w ramach systemu czasu pracy, którym podwładny jest objęty.. Przepisy nic natomiast nie mówią o jego treści - pracownik może w zasadzie sformułować go w sposób dowolny.. Wniosek pracownika nie jest dla pracodawcy wiążący, stanowi zaproszenie do rokowań nad ustaleniem indywidualnego rozkładu czasu pracy.Przepisy wewnątrzzakładowe (regulamin pracy lub obwieszczenie) muszą zawierać postanowienia o rozkładzie czasu pracy obowiązującym pracownika.rozkład czasu pracy wynika z prawa pracy, z obwieszczenia o systemach i rozkładach czasu pracy albo z umowy o pracę (przykład 1), w porozumieniu z pracownikiem ustali czas niezbędny do wykonania powierzonych zadań, uwzględniając wymiar czasu pracy wynikający z norm określonych w art. 129 § 1 K.p.; w takim przypadku rozkład czasu .Indywidualny rozkład czasu pracy wprowadza się przede wszystkim na pisemny wniosek pracownika..

Jak powinien wyglądać wniosek o indywidualny czas pracy pracownika?

Zgodnie bowiem z art. 142 k.p., na pisemny wniosek pracownika pracodawca może ustalić indywidualny rozkład jego czasu pracy w ramach systemu czasu pracy, którym pracownik jest objęty.Indywidualny rozkład czasu pracy.. Możliwość ustalenia indywidualnego rozkładu czasu pracy, a więc rozkładu innego od obejmującego wszystkich pracowników zakładu pracy lub grupę zawodową, daje art. 142 Kodeksu pracy 1.Uzależnione jest to od złożenia przez pracownika pisemnego wniosku i ma na celu dostosowanie czasu pracy do potrzeb pracownika, a nie pracodawcy (np. gdy .. Jeśli jednak strony zdecydują się ustalić indywidualny rozkład czasu pracy w umowie o pracę, muszą pamiętać o wynikających z tego konsekwencjach.Forma wyrażenia zgody na indywidualny rozkład czasu pracy.. Informacja o tworzeniu PPK - jak ją sformułować w jednostce publicznej.Na pisemny wniosek pracownika pracodawca może ustalić indywidualny rozkład jego czasu pracy w ramach systemu czasu pracy, którym pracownik jest objęty.. Przy czym należy pamiętać, by na etapie motywowania swojej prośby nie posiłkować się trywialnościami: Przez to, że kończę pracę o 16:00, zawsze spóźniam się na autobus..

142 Kodeksu pracy wymaga, aby miał on formę pisemną.

Przykład Pracownicy zatrudnieni w podstawowym systemie czasu pracy wykonują pracę od godz. 7.00 do 15.00.W świetle art. 142 kodeksu pracy na pisemny wniosek pracownika pracodawca może ustalić indywidualny rozkład jego czasu pracy w ramach systemu czasu pracy, którym pracownik jest objęty.Według art. 142 Kodeksu pracy na pisemny wniosek pracownika pracodawca może ustalić indywidualny rozkład jego czasu pracy w ramach systemu czasu pracy, którym pracownik jest objęty.. (stanowisko .wniosek o indywidualny rozkŁad czasu pracy Na podstawie art. 142 kodeksu pracy wnoszę o zastosowanie wobec mnie indywidualnego rozkładu czasu pracy polegającego na pracy:Wniosek o ustalenie indywidualnego rozkładu czasu pracy powinien mieć formę pisemną.. Dowolna jest także treść wniosku, gdyż nie jest ona określona żadnymi przepisami.Indywidualny rozkład czasu pracy System taki pracodawca może wprowadzić na pisemny wniosek pracownika, który ma subiektywny interes w tym, aby jego godziny pracy ustalić nieco inaczej niż np. pozostałych pracowników w jego jednostce organizacyjnej (ze względu na studia, inną pracę itp.).Na pisemny wniosek pracownika pracodawca może ustalić indywidualny rozkład jego czasu pracy w ramach systemu czasu pracy, którym pracownik jest objęty (art. 142 K.p.).We wnioskach pracowników, którzy chcą by pracodawca ustalił indywidualny rozkład czasu pracy mogą oni bardzo elastycznie prezentować treść takiego wniosku..

Jego wniosek o indywidualny rozkład czasu pracy ma spore szanse trafić na podatny grunt.

Pisząc wniosek, pamiętajmy jednak o zawarciu kilku .Pracodawca powinien rozpatrzyć wniosek, jednak nie musi zgodzić się na zawarte w nim propozycje.. Na wniosek pracownika pracodawca może wprowadzić indywidualny rozkład czasu pracy, pod warunkiem że rozkład ten będzie zgodny z systemem czasu pracy, którym pracownik jest objęty (art. 142 k.p.).Ustalenie indywidualnego rozkładu czasu pracy następuje na pisemny wniosek pracownika, który może, ale nie musi, być uwzględniony przez pracodawcę.. Wystarczy sam wniosek pracownika o to z zaproponowanymi godzinami, czy dodatkowo należy stworzyć porozumienie pracodawcy z przedstawicielami pracowników oraz czy do tego wniosku koniecznością jest wprowadzenie ruchowych godzin .4) na pisemny wniosek pracownika ustalono mu indywidualny rozkład czasu pracy (tzn. uzgodniony zostanie rozkład czasu pracy „odbiegający" od standardowo obowiązującego w firmie, ale .Możliwość ustalenia indywidualnego rozkładu czasu pracy pracownika wynika z art. 142 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.. Dokument aktualny.. Pracownik nie ma między innymi obowiązku by uzasadniać prośbę o wprowadzenie indywidualnego rozkładu czasu pracy.Indywidualny rozkład czasu pracy .. Przepisy nie określają treści wniosku, w związku z czym jego treść może być przez pracownika sformułowana dowolnie..

Indywidualny rozkład czasu pracy wprowadza się dla konkretnych pracowników.

Wniosek powinien jednak zawierać propozycję nowego rozkładu czasu pracy chociażby dlatego, że pracownik zna najlepiej swoje potrzeby.Podanie czy wniosek o podwyżkę - pismo tego typu zawsze musi mieć formalny, uprzejmy i rzeczowy charakter.. W podaniu lub wniosku o podwyżkę dobrze jest teżWniosek zatrudnionego dotyczący wyznaczenia indywidualnego rozkładu czasu pracy nie musi zawierać uzasadnienia.. Indywidualny rozkład czasu pracy może być ustalony na pisemny wniosek pracownika.Indywidualny wniosek rozkładu czasu pracy - napisał w Czas pracy: Witam, chcemy w firmie z pracownikiem wprowadzić indywidualny rozkład czasu pracy.. Należy jednak mieć świadomość, że pracodawca nie ma obowiązku przystania na prośbę pracownika i to od jego woli zależy, czy zastosuje indywidualny rozkład czasu pracy.. Najczęściej indywidualny rozkład czasu pracy, w ramach systemu czasu pracy, w którym pracownik jest zatrudniony, polega na dostosowaniu do potrzeb pracownika godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy.. W związku z wejściem w życie ustawy dnia 1 lipca 2009r o łagodzeniu .Zgodnie z art. 142 Kodeksu pracy na pisemny wniosek pracownika pracodawca może ustalić indywidualny rozkład jego czasu pracy w ramach systemu czasu pracy, którym pracownik jest objęty.. Jego treść może być zatem sformułowana zupełnie dowolnie.Pracownik niepełnoetatowy może również zwrócić się do pracodawcy z wnioskiem o objęcie go indywidualnym rozkładem czasu pracy.. Joanna Suchanowska.. (imię i nazwisko pracownika) ……………………………………………………….. Zgodnie z tym artykułem, na pisemny wniosek pracownika pracodawca może ustalić indywidualny rozkład jego czasu pracy w ramach systemu czasu pracy, którym pracownik jest objęty.. Przede wszystkim musi mieć formę pisemną.. Przepisy nie wypowiadają się natomiast co do treści wniosku, pozostawiając tę kwestię zainteresowanemu pracownikowi..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt